Are you an oncology doctor, nurse, physicist or radiologist?

If you are interested to work abroad for a period of time – normally between a couple of weeks to a couple of months – please send an email with a CV and a short description of your expectations.


Available Positions

Medical director

Är du en läkare med onkologisk erfarenhet,
god ledarskapsförmåga och vill arbeta internationellt?

Vi gör en generationsväxling på rollen Medical Director och söker nu en efterträdare till den nuvarande. Medical Director är ledande vad gäller de medicinska aspekter i våra projekt och verksamheten som riktar sig till etablering av cancerkliniker i tillväxtländer och sjukhusplanering. Det kan innebära allt från förhandling med sjukhusledningar eller hälsovårdsmyndigheter om samarbete kring cancercenter till sjukhusdesign och dimensionering, val av utrustning, rekrytering av medicinsk personal och etablering av arbetsrutiner och system.

Arbetet är mycket självständigt och kräver stor initiativförmåga och beslutsamhet. Personen skall vara en bra ledare, kunna se och förmedla helheten på ett pedagogiskt sätt, och inge starkt förtroende vad gäller den medicinska kompetensen i diskussioner med kunder och affärspartners. Sinne och intresse för affärer är en stor fördel. Personen skall även aktivt söka och underhålla kontakt med olika svenska onkologienheter och ett nätverk av doktorer/sjuksköterskor/fysiker, sjukhusarikteker och utrustningsleverantörer. Internt arbetar man nära Scandinavian Care Academy som ansvarar för utbildning av lokal personal i nya cancercenters, och Medical Board som har en rådgivande roll. Rätt grundkompentens, personlighet och viljan att lära sig nytt kommer att ses som de viktigaste faktorerna i val av kandidat. Nuvarande Medical Director, som även är styrelsemedlem och en av företagsgrundarna, finns långsiktigt kvar i verksamheten för en så lång överlämning/upplärning som krävs och senare som rådgivare och stöd.

Vid intresse skicka ansökan till natasa.pahlm@scandinaviancare.com